คะแนนสอบย่อย quiz 1 – quiz 7

คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 -7 คะแนนเต็ม 75 คะแนนค่ะ

quiz_score_322-103

ถ้าคะแนนไม่ถูกต้องให้แจ้งให้ครูทราบนะคะ ไว้แจ้งหลังสอบมิดเทอมก็ได้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โพสท์ใน 322-103 (สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์) | ใส่ความเห็น

แบบฝึกหัดที่ 6 และเฉลยแบบฝึกหัดที่ 5

แบบฝึกหัดที่ 6

เฉลยแบบฝึกหัด 5_

โพสท์ใน 322-103 (สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์) | ใส่ความเห็น

วีดีโอสำหรับเรื่องการร่างกราฟและเอกสารประกอบการสอน

http://uploadingit.com/file/ag1p0uk2n0kq902o/DSCN6517.3gp
http://uploadingit.com/file/akut8qsgfkslnisb/DSCN6518.3gp
http://uploadingit.com/file/gwyj1cnqrmnarn5c/DSCN6519.3gp
http://uploadingit.com/file/rmy5ourvrquw0nbr/DSCN6520.3gp

เอกสารประกอบการสอน
chapter4

โพสท์ใน 322-103 (สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์) | ใส่ความเห็น

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่4

โพสท์ใน 322-103 (สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์) | ใส่ความเห็น

แบบฝึกหัดที่ 5

EX5_322-103

Quiz 7 เรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้นิยามนะคะคล้ายๆกับแบบฝึกหัดข้อที่ 1 และ 2 ค่ะ

หมายเหตุ ครูสอนวิชา 322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 สำหรับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ (1/2555) และได้อัดวีดีโอบางคาบเอาไว้ หากนักศึกษาสนใจสามารถหาวีดีโอดูได้จาก
เวปไซท์ lms.psu.ac.th และให้หารายวิชาดังกล่าวค่ะ แต่ถ้าเรียนในห้องเรียนทันแล้ว เราไม่จำเป็นต้องไปดูวีดีโอนะคะ บางตัวอย่างก็จะเหมือนที่ครูสอนในคาบ ทำให้นักศึกษาสามารถนำไปดูเพื่อทบทวนได้ค่ะ

โพสท์ใน 322-103 (สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์) | 2 ความเห็น

การหา LC Cutter และ Call number

1. การหาเลขหมู่หนังสือให้เข้าไปที่ http://catalog.loc.gov/ หรือ http://lib.harvard.edu/
2. การหา LC cutter ให้เข้าไปที่ https://research.wsulibs.wsu.edu:8443/xmlui/bitstream/handle/2376/2614/index.html?sequence=1

เอกสารประกอบรายละเอียดการหาข้อมูลให้เข้าไปดูได้ที่

การหา Callnumber LCcutter

TA ทั้งสิบสองคน ครูจะแบ่งงานให้ไปทำคนละ 80-85 เล่มนะคะ ให้แต่ละคนดาวน์โหลดไฟล์ของตัวเอง ซึ่งวันที่เราประชุมกัน 17 กุมภาพันธ์ครูจะแบ่งงานให้นะคะว่า
ใครจะเป็นคนที่เท่าไหร่

คนที่ 1
งานห้องสมุด_ex_1

คนที่ 2
งานห้องสมุด_ex_2

คนที่ 3
งานห้องสมุด_ex_3

คนที่ 4
งานห้องสมุด_ex_4

คนที่ 5
งานห้องสมุด_ex_5

คนที่ 6
งานห้องสมุด_ex_6

คนที่ 7
งานห้องสมุด_ex_7

คนที่ 8
งานห้องสมุด_ex_8

คนที่ 9
งานห้องสมุด_ex_9

คนที่ 10
งานห้องสมุด_ex_10

คนที่ 11
งานห้องสมุด_ex_11

คนที่ 12
งานห้องสมุด_ex_12

เมื่อหา Call number และ Cutter แล้วให้นำมาใส่ใน Label โดยให้ดาวน์โหลดไฟล์ word และให้พิมพ์ call number , cutter และปีที่พิมพ์ของหนังสือ
จากข้อมูลที่แต่ละคนหาได้นะคะ แบบฟอร์มได้มีการกำหนดไว้อย่างแน่ชัดแล้ว ดังนั้นให้พิมพ์ทับตัวอักษรที่เป็นตัวแบบเท่านั้น อย่าให้ไฟล์เปลี่ยนแปลงไปเด็ดขาด มิฉะนั้น
จะไม่สามารถพิมพ์ได้ตามบล้อกที่ได้กำหนดไว้แล้ว

labelA6

เมื่อทำเสร็จทั้งสองขั้นตอน ให้ส่งไฟล์ .xls และ .doc มาที่อ. สุภาวดีที่ aey_hatyai@hotmail.com ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โพสท์ใน งานของภาควิชา | ใส่ความเห็น

เฉลยแบบฝึกหัด 3 ชุดที่ 2

เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่3_2เรื่องลิมิต

| ใส่ความเห็น