ข้อสอบปลายภาค

ข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบประมาณ 14 ข้อ เวลาสอบ 3 ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย
เนื้อหาที่เรียนหลังสอบมิดเทอม ได้แก่
1. ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต
– สูตร
– เทคนิคการหาปริพันธ์
– u-substitution
– partial fraction นักศึกษาควรศึกษาตัวอย่างทั้งแบบที่แยกตัวประกอบตัวหารแล้วได้ตัวประกอบเชิงเ้ส้นที่ไม่ซ้ำ และตัวประกอบเชิงเส้นที่ซ้ำ
– integration by parts
2. ปริพันธ์จำกัดเขต
3. ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
นักศึกษาควรทบทวนเรื่องลิมิตควบคู่ไปด้วย
4. พื้นที่ระหว่างสองเส้นโค้ง
นักศึกษาควรทบทวนเรื่องการเขียนกราฟของฟังก์ชันเพื่อช่วยให้สามารถหาพื้นที่ระหว่างสองเส้นโค้งได้
5. หลักเกณฑ์สี่เหลี่ยมคางหมู
6. สมการตัวแปรแยกกันได้
7. สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่หนึ่ง
8. อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
– กฏลูกโซ่
– อนุพันธ์ย่อยอันดับต่าง ๆ
– อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย
9. การหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดสัมพันธ์ของ f(x,y)
10. ทฤษฎีบทลากรองค์

หมายเหตุ
ข้อสอบปลายภาคเรียงตามเนื้อหาที่เรียน ดังนั้นข้อยากและง่ายจึงเรียงสลับกัน นักศึกษาควรสำรวจข้อสอบเมื่อได้รับข้อสอบแล้ว

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน 322-103 (สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์) คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s